P - Typy prevence

typy prevence – obrázek

V této oblasti webu budete seznámeni se základní terminologií oblasti prevence rizikového chování, seznámeni budete s dělením prevence a vymezením základních a těžejních pojmů. 

Přehled všech příspěvků kategorie: P - prevence

Nabídka seminářů pořádaných Krajským úřadem Královéhradeckého kraje

R - rizikové chováníP - prevence
zahájení: 25.09.2014 - 13:45, ukončení: 11.12.2014 - 13:45

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zve školní metodiky prevence, metodiky prevence a další pedagogy či případné další zájemce na následující semináře, které budou postupně zveřejňovány na internetových stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=155,  pozvánky do škol a školských zařízení budou průběžně rozesílány. Akce budou probíhat v zasedacích místnostech na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.

Konference "Prevence rizikového sexuálního chování - úkol základního vzdělávání"

R - rizikové chováníP - prevence

Konference je zaměřena na aktuální odborné poznatky k tématùm, která ukládá RVP jak o prevenci rizikového chování a výchovu zdravých postojù v otázkách sexuality.

Krajská konference SOCIÁLNÍ KLIMA ŠKOLY

R - rizikové chováníP - prevenceS - síť služeb
14.10.2014 - zahájení: 09:00, ukončení: 16:00

Dne 14. 10. 2014 si Vás od 9 do 16 hod dovolujeme pozvat do sálu Jana Letzela (zastupitelstva)  Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na konferenci s názvem Sociální klima školy.

Těšit se můžete na příspěvky:

- PhDr. Richarda Brauna, Ph.D. – Školní metodik prevence a budování dobrého klimatu školy

- PhDr. Lenky Skácelové a Mgr. Terezy Kaufové – Posilování vzájemného respektu ve vztahu školy a rodičů

Kraj Hlavní město Praha se připojil k projektu „Kraje pro bezpečný internet“

R - rizikové chováníP - prevence

Masové rozšíření sociálních sítí a jejich intenzivní využívání především dětmi zvyšuje riziko jejich nebezpečí a zranitelnosti ve světě internetu.

Více informací ZDE

Vyhlášení grantového řízení "Zdravé město Praha 2015" - I. program

R - rizikové chováníP - prevence

Grantové řízení „Zdravé město Praha 2015“ – I. program schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č.2326 ze dne 2. září 2014.

Více informací ZDE.