P - Typy prevence

typy prevence – obrázek

V této oblasti webu budete seznámeni se základní terminologií oblasti prevence rizikového chování, seznámeni budete s dělením prevence a vymezením základních a těžejních pojmů. 

Přehled všech příspěvků kategorie: P - prevence

Film Na hraně rozšiřuje filmovou sekci

P - prevence

Dne 23. února 2015 se na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) konala premiéra filmu Davida Vignera „Na hraně“ zaměřeného na oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, konkrétně na problematiku manipulace ve školním prostředí.

AntiFETfest 2015 - filmová soutěž pro žáky a studenty pražských škol

P - prevence

Hlavní město Praha vyhlašuje nový ročník soutěže AntiFETfest 2015 aneb jde to i jinak!

Je to soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby s tématikou rizikového chování. V tomto odkazu najdete:

Srdce naší trídy

P - prevenceHry a techniky

Prostřednictvím hledání pozitivních vlastností spolužáků a jejich sepisováním do společného třídního sdrce se posiluje sebevědomí žáků

Boj se strachem – boj se studem – boj o sebe sama aneb Poruchy príjmu potravy v praxi

P - prevenceVybrané texty

Strach. Z jídla. Z císla na váze. Ze selhání. Ze zmeny. Ze ztráty kontroly nad svým tělem. Z nedostatku atraktivity. Ze samoty. Z budoucnosti. Strach svazující ruce a zavírající ústa. Strach našeptávající pokyny a príkazy „Musíš to vydržet.“ „Nesmíš selhat.“ Strach vyhrožující, že „…si te nikdo takhle nevšimne, …budeš pribírat donekonecna a budeš tlustá a odporná, …budeš k nicemu“

Článek se zaměřuje na prevenci poruch příjmu potravy.

Nabídka seminářů pořádaných Krajským úřadem Královéhradeckého kraje

R - rizikové chováníP - prevence
zahájení: 25.09.2014 - 13:45, ukončení: 11.12.2014 - 13:45

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zve školní metodiky prevence, metodiky prevence a další pedagogy či případné další zájemce na následující semináře, které budou postupně zveřejňovány na internetových stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=155,  pozvánky do škol a školských zařízení budou průběžně rozesílány. Akce budou probíhat v zasedacích místnostech na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.