P - Typy prevence

typy prevence – obrázek

V této oblasti webu budete seznámeni se základní terminologií oblasti prevence rizikového chování, seznámeni budete s dělením prevence a vymezením základních a těžejních pojmů. 

Přehled všech příspěvků kategorie: P - prevence

Vyhlášení vítězů soutěže "Správným směrem"

R - rizikové chováníP - prevence

Žáci základních a středních škol vytvářeli v rámci soutěže Správným směrem plakáty, které měly vyjádřit jejich postoj k drogám. Úkolu se zhostili velmi kreativně a výsledek překvapil všechny členy odborné poroty. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo 12. března v Muzeu Policie ČR a bylo spojeno s vernisáží plakátů a promítáním vítězného snímku z amatérské filmové soutěže Antifetfest 2014. Soutěž Správným směrem byla organizována Národní protidrogovou centrálou ve spolupráci s Odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy. Ceny výhercům předávalplk. Mgr.

PSYCHOHYGIENA PRO PEDAGOGY – PRÁCE S ČASEM

P - prevenceS - síť služeb
24.04.2015 - zahájení: 08:30, ukončení: 14:15

Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům i manažerům ve školství, kteří mají zájem pracovat na své dobré duševní kondici. Vhodné pro absolventy úvodní „Psychohygieny“ jako rozšíření informací a dovedností. Účast na předchozím semináři však není podmínkou.

Soutěž iSejf 2015

P - prevence

iSejf je soubor tematických soutěží, které pořádá Národní centrum bezpečnějšího internetu. Během roku 2015 se uskuteční celkem 11 soutěží o spoustu hodnotných cen pro děti a mladé lidi od 6 do 18 let. Většina kol bude určena pro užší věkové kategorie. Pro mladší účastníky od 6 do 12 let a pro starší od 13 do 18 let.

Více informací ZDE.

Film Na hraně rozšiřuje filmovou sekci

P - prevence

Dne 23. února 2015 se na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) konala premiéra filmu Davida Vignera „Na hraně“ zaměřeného na oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, konkrétně na problematiku manipulace ve školním prostředí.

AntiFETfest 2015 - filmová soutěž pro žáky a studenty pražských škol

P - prevence

Hlavní město Praha vyhlašuje nový ročník soutěže AntiFETfest 2015 aneb jde to i jinak!

Je to soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby s tématikou rizikového chování. V tomto odkazu najdete: