P - Typy prevence

typy prevence – obrázek

V této oblasti webu budete seznámeni se základní terminologií oblasti prevence rizikového chování, seznámeni budete s dělením prevence a vymezením základních a těžejních pojmů. 

Přehled všech příspěvků kategorie: P - prevence

Soutěž iSejf 2015

P - prevence

iSejf je soubor tematických soutěží, které pořádá Národní centrum bezpečnějšího internetu. Během roku 2015 se uskuteční celkem 11 soutěží o spoustu hodnotných cen pro děti a mladé lidi od 6 do 18 let. Většina kol bude určena pro užší věkové kategorie. Pro mladší účastníky od 6 do 12 let a pro starší od 13 do 18 let.

Více informací ZDE.

Film Na hraně rozšiřuje filmovou sekci

P - prevence

Dne 23. února 2015 se na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) konala premiéra filmu Davida Vignera „Na hraně“ zaměřeného na oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, konkrétně na problematiku manipulace ve školním prostředí.

AntiFETfest 2015 - filmová soutěž pro žáky a studenty pražských škol

P - prevence

Hlavní město Praha vyhlašuje nový ročník soutěže AntiFETfest 2015 aneb jde to i jinak!

Je to soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby s tématikou rizikového chování. V tomto odkazu najdete:

Srdce naší trídy

P - prevenceHry a techniky

Prostřednictvím hledání pozitivních vlastností spolužáků a jejich sepisováním do společného třídního sdrce se posiluje sebevědomí žáků

Boj se strachem – boj se studem – boj o sebe sama aneb Poruchy príjmu potravy v praxi

P - prevenceVybrané texty

Strach. Z jídla. Z císla na váze. Ze selhání. Ze zmeny. Ze ztráty kontroly nad svým tělem. Z nedostatku atraktivity. Ze samoty. Z budoucnosti. Strach svazující ruce a zavírající ústa. Strach našeptávající pokyny a príkazy „Musíš to vydržet.“ „Nesmíš selhat.“ Strach vyhrožující, že „…si te nikdo takhle nevšimne, …budeš pribírat donekonecna a budeš tlustá a odporná, …budeš k nicemu“

Článek se zaměřuje na prevenci poruch příjmu potravy.