P - Typy prevence

typy prevence – obrázek

V této oblasti webu budete seznámeni se základní terminologií oblasti prevence rizikového chování, seznámeni budete s dělením prevence a vymezením základních a těžejních pojmů. 

Přehled všech příspěvků kategorie: P - prevence

Nikdo mě nechce

P - prevenceVybrané texty

Rodiče se rozejdou. To se stává. Když si ale oba najdou jiné partnery a se společným dítětem nějak zapomenou počítat, je to velmi, velmi špatné. Někdy se zdá situace v rodině zcela bezvýchodná. Dobré řešení neexistuje, ale často můžeme volit z několika možností ne úplne špatných. 

Více najdete v článku speciální pedagožky PaedDr. Daniely Švancarové. 

Konec poslušnosti

P - prevenceVybrané texty

Poslouchat se musí, nebo může?

Kdo koho má dítě poslouchat? 

Žít život, nebo nechat život žít?

Co nám brání být s detmi?

V článku DiS. Daniela Kauckého najdete zajímavé informace o metodě WIND-OAK. 

Nepřizpůsobivé chování žáků jako výzva pro učitele

P - prevenceVybrané texty

Ve škole je učitel v každodenním kontaktu se žáky. Někdy ale jednání žáků vyvolávají emoce typu vztek, smutek, překvapení, strach... a učitel má potřebu nějak reagovat a přitom „neztratit tvář“. Asi znáte situace, kdy

Vyhlášení vítězů soutěže "Správným směrem"

R - rizikové chováníP - prevence

Žáci základních a středních škol vytvářeli v rámci soutěže Správným směrem plakáty, které měly vyjádřit jejich postoj k drogám. Úkolu se zhostili velmi kreativně a výsledek překvapil všechny členy odborné poroty. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo 12. března v Muzeu Policie ČR a bylo spojeno s vernisáží plakátů a promítáním vítězného snímku z amatérské filmové soutěže Antifetfest 2014. Soutěž Správným směrem byla organizována Národní protidrogovou centrálou ve spolupráci s Odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy. Ceny výhercům předávalplk. Mgr.

PSYCHOHYGIENA PRO PEDAGOGY – PRÁCE S ČASEM

P - prevenceS - síť služeb
24.04.2015 - zahájení: 08:30, ukončení: 14:15

Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům i manažerům ve školství, kteří mají zájem pracovat na své dobré duševní kondici. Vhodné pro absolventy úvodní „Psychohygieny“ jako rozšíření informací a dovedností. Účast na předchozím semináři však není podmínkou.