P - Typy prevence

typy prevence – obrázek

V této oblasti webu budete seznámeni se základní terminologií oblasti prevence rizikového chování, seznámeni budete s dělením prevence a vymezením základních a těžejních pojmů. 

Přehled všech příspěvků kategorie: P - prevence

Pracovní porada MŠMT a KŠKP

R - rizikové chováníP - prevenceL - legislativaV - výzkumyD - dobrá praxeF - financeS - síť služeb
15.05.2013 - zahájení: 08:00, ukončení: 16:00

Pracovní porada MŠMt a KŠKP – cílem je aktuální sdlení o novinkách z MŠMT a krajů, dále pak informace o plánovaných aktivitách pro rok 2013 z MŠMT i krajů.

Pracovní porada MŠMT a KŠKP - 15.5.2013

R - rizikové chováníP - prevenceL - legislativaV - výzkumyD - dobrá praxeF - financeS - síť služeb
15.05.2013 - zahájení: 08:00, ukončení: 16:00

Pracovní porada zástupců MŠMT s krajskými školskými koordinátory prevence, jejímž cílem je stanovení priorit činností na rok 2013 a seznámení s aktuálním děním na MŠMT i v krajích.

Celostátní konference primární prevence rizikového chování - 14.5.2013

R - rizikové chováníP - prevenceL - legislativaV - výzkumyD - dobrá praxeF - financeS - síť služeb
14.05.2013 - zahájení: 09:00, ukončení: 16:00

MŠMT pro vás připravilo na 14. května 2013 celostátní konferenci, jejímž hlavním tématem budou nově schválené dokumenty pro oblast primární prevence rizikového chování :

  • Národní strategie primární prevence na období 2013-2018
  • Standardy odborné způsobilosti programů primární prevence pro všechny formy rizikového chování

 

Výskytu kterého typu rizikového chování se ve své praxi v roce 2013 nejvíce obáváte?

R - rizikové chováníP - prevenceL - legislativaV - výzkumyD - dobrá praxeF - financeS - síť služeb
šikana a násilí mezi žáky
26% (10 hlasů)
šikana, nezvladatelné chování a násilí žáků vůči pedagogům
23% (9 hlasů)
užívání návykových látek (omamných a psychotropních)
8% (3 hlasy)
kouření tabákových výrobků
10% (4 hlasy)
zneužívání alkoholických nápojů
0% (0 hlasů)
záškoláctví
15% (6 hlasů)
sebepoškozování
5% (2 hlasy)
poruchy příjmu potravy
3% (1 hlas)
jiný typ
10% (4 hlasy)
Celkem hlasů: 39

Dotační programy KÚ KHK v oblasti prevence na rok 2013

P - prevenceF - finance

Pro rok 2013 jsou v oblasti prevence vypsány opět dva dotační programy. První s názvem "Programy zaměřené na prevenci rizikového chování", jehož cílem je podpora škol, školských zařízení a neziskových organizací při realizaci preventivních programů v oblasti specifické primární prevence. Druhý program nese název "Podpora a rozvoj zdravého životního stylu", cílem programu je podporovat aktivity škol směřující k rozvoji zdravého životního stylu dětí a mládeže.

Termín vyhlášení výzvy je od 14. 1. 2013 do 21. 2. 2013. 

Více informací naleznete na