P - Typy prevence

typy prevence – obrázek

V této oblasti webu budete seznámeni se základní terminologií oblasti prevence rizikového chování, seznámeni budete s dělením prevence a vymezením základních a těžejních pojmů. 

Přehled všech příspěvků kategorie: P - prevence

VII. AT KONFERENCE V PLZNI

R - rizikové chováníP - prevenceD - dobrá praxeF - financeS - síť služeb
12.06.2012 - zahájení: 09:00, ukončení: 18:30

Program a další informace naleznete na www.atkonferenceplzen.cz.

Pracovní setkání školních metodiků prevence základních a středních škol okresu Hradec Králové

R - rizikové chováníP - prevence
13.06.2012 - zahájení: 09:00, ukončení: 13:00

Dovoluji si Vás pozvat na setkání školních metodiků prevence základních a středních škol okresu Hradec Králové.
Setkání bude věnováno podrobným informacím k dotačnímu řízení MŠMT pro rok 2013 (změny v podmínkách přidělování dotací, nová registrace do elektronického systému dotačního portálu MŠMT) a současně bude zaměřeno na problematiku minimálního preventivního programu a preventivní strategie školy.
Pozvání na setkání přijala Mgr. Dagmar Anschlagová, krajská školská koordinátorka prevence.
 

Pozvánka na seminář se zaměřením na nealkoholovou toxikomanii

P - prevence
21.05.2012 - zahájení: 09:00, ukončení: 14:00

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje pořádá ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje seminář na téma nealkoholová toxikomanie, který povede kpt. Bc. Petr Procházka z Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR, Odboru metodiky a prevence.
POZVÁNKA

Bezplatný víkendový seminář pro metodiky prevence, výchovné poradce a pedagogy

R - rizikové chováníP - prevenceD - dobrá praxeF - financeS - síť služeb
zahájení: 13.10.2012 - 09:00, ukončení: 14.10.2012 - 18:00

STOP PPP, o.s. připravilo za finanční podpory Plzeňského kraje bezplatný víkendový seminář pro metodiky prevence, výchovné poradce, pedagogy, nelékařské zdravotnické pracovníky a studenty souvisejících oborů. Vzdělávání získalo akreditaci České asociace sester. Ačkoli je uzávěrka přihlášek až v září, již nyní je kapacita více než z poloviny naplněna.