P - Typy prevence

typy prevence – obrázek

V této oblasti webu budete seznámeni se základní terminologií oblasti prevence rizikového chování, seznámeni budete s dělením prevence a vymezením základních a těžejních pojmů. 

Přehled všech příspěvků kategorie: P - prevence

ŠIKANA A KYBERŠIKANA VE ŠKOLÁCH - krajská konference Královéhradeckého kraje

P - prevence
06.11.2013 - zahájení: 09:00, ukončení: 15:30

Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje  Vás zve  dne 6. listopadu 2013 od 9.00 – 15.30 hod. v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje N2. 906 na  konferenci zaměřenou  na problematiku primární prevence ve školství.  Akce se uskuteční bez poplatku. Nemá akreditaci MŠMT ČR.

Specializační kurz prevence rizikového chování VII.

R - rizikové chováníP - prevenceL - legislativaD - dobrá praxeF - finance
zahájení: 01.01.2018 (Celý den), ukončení: 31.12.2019 (Celý den)

Specializační kurz prevence rizikového chování VII.

 

Rozsah: Kurz v celkovém rozsahu 260 hodin je tvořen 11 tematicky zaměřenými semináři (238 hodin), které na sebe navazují a stážemi na odborných pracovištích (22 hodin).

Výuka: semináře se konají zhruba jednou měsíčně, obvykle v pátek a v sobotu; harmonogram vzdělávání obdrží účastníci před zahájením kurzu

Zahájení kurzu: leden 2018

Ukončení kurzu: prosinec 2019

Vzdělávací seminář "Viktimologie"

R - rizikové chováníP - prevenceD - dobrá praxe
19.09.2013 - zahájení: 09:00, ukončení: 15:00

Cílem semináře je seznámit účastníky s viktimologií jako vědou, jejím obsahem, metodami (význam viktimologie v sociální práci, oběť jako subjekt a objekt zkoumání, klasifikace oběti, typologie oběti, typologie násilníka, oběti a pachatelé domácího násilí, dítě jako oběť, senioři jako oběť...)

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

R - rizikové chováníP - prevenceL - legislativaV - výzkumyD - dobrá praxeF - financeS - síť služeb

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence je posouzení a formální uznání, že program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde o proces posouzení služby podle kritérií stanovených schválenými Standardy a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění.

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

R - rizikové chováníP - prevenceL - legislativaV - výzkumyD - dobrá praxeF - financeS - síť služeb

Model představuje návrh klasifikace kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování (PPRCH) ve školství. Vychází z potřeby koordinovaného vzdělávání pracovníku v PPRCH nejen u pedagogických pracovníků, ale také u všech dalších profesí vstupujících v rámci preventivních aktivit do škol, případně majících vliv na podobu těchto preventivních aktivit.