P - Typy prevence

typy prevence – obrázek

V této oblasti webu budete seznámeni se základní terminologií oblasti prevence rizikového chování, seznámeni budete s dělením prevence a vymezením základních a těžejních pojmů. 

Přehled všech příspěvků kategorie: P - prevence

Strategie vyšetřování šikany - nabídka vzdělávacího semináře pro sborovny nejen z Královéhradeckého kraje

R - rizikové chováníP - prevence

Mgr. Jiří Maléř zástupce ředitele Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové, etoped, nabízí prostřednictvím Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje vzdělávací seminář určený sborovnám základních a středních škol nejen z Královéhradeckého kraje, na který získal akreditaci MŠMT čj. MSMT-49977/2012-201-1026.

Téma: Strategie vyšetřování šikany (I., II.)
 

Seminář Škol podporujících zdraví v Královéhradeckém kraji

P - prevenceD - dobrá praxe
30.09.2013 - zahájení: 09:00, ukončení: 13:00

Krajský úřad Královéhradeckého kraje (KÚ KHK) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem (SZÚ) a Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje (KHS KHK) pořádá pro školy zapojené v síti Škol podporujících zdraví bezplatný seminář. (max. 2 zástupci z každé školy)                                      

ŠIKANA A KYBERŠIKANA VE ŠKOLÁCH - krajská konference Královéhradeckého kraje

P - prevence
06.11.2013 - zahájení: 09:00, ukončení: 15:30

Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje  Vás zve  dne 6. listopadu 2013 od 9.00 – 15.30 hod. v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje N2. 906 na  konferenci zaměřenou  na problematiku primární prevence ve školství.  Akce se uskuteční bez poplatku. Nemá akreditaci MŠMT ČR.

Specializační kurz prevence rizikového chování VII.

R - rizikové chováníP - prevenceL - legislativaD - dobrá praxeF - finance
zahájení: 01.01.2018 (Celý den), ukončení: 31.12.2019 (Celý den)

Specializační kurz prevence rizikového chování VII.

 

Rozsah: Kurz v celkovém rozsahu 260 hodin je tvořen 11 tematicky zaměřenými semináři (238 hodin), které na sebe navazují a stážemi na odborných pracovištích (22 hodin).

Výuka: semináře se konají zhruba jednou měsíčně, obvykle v pátek a v sobotu; harmonogram vzdělávání obdrží účastníci před zahájením kurzu

Zahájení kurzu: leden 2018

Ukončení kurzu: prosinec 2019

Vzdělávací seminář "Viktimologie"

R - rizikové chováníP - prevenceD - dobrá praxe
19.09.2013 - zahájení: 09:00, ukončení: 15:00

Cílem semináře je seznámit účastníky s viktimologií jako vědou, jejím obsahem, metodami (význam viktimologie v sociální práci, oběť jako subjekt a objekt zkoumání, klasifikace oběti, typologie oběti, typologie násilníka, oběti a pachatelé domácího násilí, dítě jako oběť, senioři jako oběť...)