Volba partnera při realizaci Minimálního preventivního programu

P - prevence

Praktický návod pro školy – Jak vhodně zvolit Minimální preventivní program.
 
Za výběr externího partnera (NNO, PPP, SVP apod.), který pomáhá na škole realizovat Minimální preventivní program, vždy zodpovídá ředitel školy. Proto by měl vybírat zodpovědně.
 
Jak postupovat, jestliže externí organizace -
1)      Má program certifikovaný MŠMT nebo Úřadem vlády (u programů zaměřených na primární prevenci uživatelů návykových látek)
o   Pokud má program organizace certifikát odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence uživatelů návykových látek, lze předpokládat, že takovýto program je to efektivní pro vaši školu. V tomto případě již další znaky dobrého programu nemusíte číst, protože certifikovaný program je všechny naplňuje.
2)      Nemá program certifikovaný, zaměřte svou pozornost na to, do jaké míry a v jaké kvalitě organizace nabízí -
a)      Komplexní informace o programu (jak a co + časový rozpis) předem.
a.       Organizace je schopná vám předem poskytnout informace o tom, jak bude program ve vaší škole probíhat. Kolik obsahuje hodin, jaké témata se v jednotlivých částech probírají, kdo bude program lektorovat atd.
b)      Schopnost pružně reagovat a připravit program tak, aby co nejlépe vystihnul potřeby školy
a.       Znakem kvalitního programu je také to, že dokáže pružně reagovat na potřeby školy, ba dokonce, jednotlivých třídních kolektivů a témata i délku programu tomu přizpůsobit.
c)      Přizpůsobení věku cílové skupiny
a.       Stejně tak by měl být program primární prevence přizpůsobený cílové skupině, jinak vypadá práce s dětmi na ZŠ, jinak na SŠ. Kvalitní organizace by vás měla informovat o tom, pro jakou cílovou skupinu jsou jejich programy připravené, ideální je, pokud má varianty programu pro různé věkové skupiny.
d)     Přítomnost pedagoga na programu– program nemá co skrývat
a.       Škola má po celou dobu vyučování zodpovědnost za své žáky. Pedagog musí být vždy přítomen na programu. Mimo jiné jenom tak můžete ověřit kvalitu programu. Pokud by organizace vyžadovala nepřítomnost pedagoga na hodině a odůvodňovala to tím, že děti se před pedagogem budou stydět a nebudou mít tendence se otevřít – je to znak neprofesionality.
e)      Proškolení lektoři
a.       Organizace je schopná doložit doklady o vzdělání lektorů, kteří mají pravidelnou supervizi.
f)       Akreditace neznamená kvalitní program pro práci s žáky
a.       POZOR! Akreditace se uděluje pouze pro programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. To, co zažijete na akreditovaném programu, nemusí být to stejné, co bude organizace řešit v rámci práci s dětmi. Akreditace = program pro dospělé, Certifikace = program pro děti.
g)      Organizace je schopna poskytnout podporu a informace i pedagogům
a.       Organizace nabízí nejen krátkodobé akce s dětmi, ale kontinuálně pracuje i s pedagogy školy a metodicky je vede při realizaci Preventivního programu.
h)      Financování organizace je průhledné, zdroje financování jsou důvěryhodné.
a.       Organizace zřetelně deklaruje, z jakých zdrojů je její aktivita podporována.
b.      Programy, které jsou nabízeny zdarma, musejí mít svého donora. Zajímejte se, kdo za financováním programu skutečně stojí.
i)        Program není organizován hromadně (přednášky v tělocvičnách apod.) (maximálně 30 dětí, nebo max. 1 třída)
a.       Hromadné předávání informací v rámci krátkodobých aktivit, jednorázových přednášek a besed se ukázalo jako neefektivní.
j)        Program nabízí jasné a vyvážené informace – ne zastrašování, sliby, zavádějící informace, zakazování.
k)      Program je realizátorem evaluován, škola je seznamována se zpětnou vazbou realizace programu.