Selektivní primární prevence

Primární prevence, která se zaměřuje na rizikové skupiny,u nichž je rizikové chování podmíněno biologickými, sociálními, psychologickými, environmentálními faktory. Cílem je včasné a efektivnímu řešení problematiky rizikových skupin dětí a mládeže, které mohou mít problémy v chování.

P - prevence