Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna - Obořiště

Výchovný ústav, je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy, jehož účelem a cílem je vytvářet optimální podmínky pro náhradní výchovnou péči dítěte v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Je kladen důraz na navázání vztahu a spolupráce s rodinou dítěte. Zajištění podpory s cílem návratu dítěte pokud možno do původního rodinného prostředí a zařazení do praktického života po ukončení pobytu. Jako součást výchovného ústavu je střední škola (SŠ) a školní jídelna. Výchovný ústav má celkovou kapacitu 43 dětí. Děti jsou rozděleny do šesti výchovných skupin. Tři výchovné skupiny se nachází v hlavní budově. Další dvě v samostatných částech dvojdomku. Šestá výchovná skupina je umístěna v domku rodinného typu v areálu školského zařízení. V zájmu přípravy na budoucí samostatný život dětí jsou v obci Obořiště zařízení zřízeny dvě samostatné bytové jednotky pro ubytování jednotlivých dětí nebo nejvýše tříčlenné skupiny dětí, které se připravují na odchod ze zařízení. Do těchto bytových jednotek mohou být umístěny děti starší 16 let podle kritérií a za podmínek stanovených  vnitřním řádem.

Sídlo
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna - Obořiště
Obořiště 1
Obořiště 26212
Javascript is required to view this map.
Středočeský kraj