Výchovný ústav a střední škola - Olešnice

Výchovný ústav plní zejména výchovné, vzdělávací a sociální úkoly vůči dětem, které jsou zde umístěny na základě soudem nařízené ústavní výchovy nebo soudem vydaného předběžného opatření, případně na základě smlouvy o dobrovolném pobytu (mezi ředitelem zařízení a zletilou nezaopatřenou osobou). Cílem výchovné práce ve školském zařízení je vytvoření trvalého prostředí, které dítěti umožňuje uspokojování základních materiálních, citových i speciálních potřeb a zajišťuje vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Veškeré výchovné činnosti směřují k vytváření klíčových kompetencí, které představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů využitelných v praktických životních situacích. Jsou pro dítě základem přípravy na život ve společnosti, vstup do pracovního procesu a celoživotního vzdělávání.

Sídlo
Výchovný ústav a střední škola - Olešnice
Trpínská 317
Olešnice na Moravě 67974
Javascript is required to view this map.
Jihomoravský kraj