Výchovný ústav a střední škola - Dřevohostice

Výchovný ústav je chlapecké zařízení, kam přijímáme děti s nařízenou ústavní výchovou, případně na základě vydaného předběžného opatření o umístění do VÚ. Většina dětí má již ukončenou povinnou školní docházku a místem jejich trvalého bydliště je především z Moravskoslezský a Olomoucký kraj, není však problém přijmout dítě i z jiných regionů, je-li to v zájmu dítěte samotného. Hlavní prioritou při přijímání dětí je dobrá dostupnost zařízení k místu, kde žijí zákonní zástupci či jiné osoby, pečující o dítě. Zaměřujeme se na to, vyhovět dětem podle jejich individuálních potřeb a naše péče představuje ucelenou a provázanou kombinaci vzdělávacích, výchovných, resocializačních, poradenských a socioterapeutických přístupů uplatňovaných při ovlivňování cílové skupiny dětí vykazujících známky poruch chování. Je pro nás maximálně důležitá komunikace s participujícími subjekty, především komunikace s orgány sociálně-právní ochrany a dalšími subjekty pracujícími s dítětem a jeho rodinou. Spolupráci se sítí profesionálů pokládáme za nutný předpoklad pro vytvoření podmínek pro návrat dítěte do rodiny po úspěšném absolvování resocializačního a reedukačního programu.

Sídlo
Výchovný ústav a střední škola - Dřevohostice
Novosady 248
Dřevohostice 75114
Javascript is required to view this map.
Olomoucký kraj