Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna - Místo

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66 je koedukovaným školským zařízením náhradní rodinné výchovy pro žáky vzdělávané v základní a střední škole se soudně nařízeným předběžným opatřením nebo ústavní výchovou. VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo (dále jen VU a DDŠ) je zařízením náhradní rodinné výchovy zaměřené hlavně na děti s mentálním postižením a se soudně nařízeným předběžným opatřením, ústavní nebo ochrannou výchovou. Organizace výchovy a vzdělávání je řešena ve dvou stupních členěných podle věku a dosaženého vzdělání. Do Dětského domova se školou jsou vřazovány děti s neukončenou základní školní docházkou.

Jejich vzdělávání je řešeno podle stupně mentálního postižení. Děti s těžším stupněm postižení se učí podle individuálních plánů, uzpůsobených jejich úrovni chápání a tempu, které jsou schopny zvládnout v základní škole speciální (dříve Pomocná škola). Pro ostatní, s nižším stupněm postižení, je zřízena základní škola. Je poskytováno i vzdělání na úrovni základní školy.

Sídlo
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna - Místo
Místo 66
Místo 43158
Javascript is required to view this map.
Ústecký kraj