Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola a školní jídelna - Počátky

VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky je speciální výchovně – vzdělávací zařízení, které poskytuje výchovnou, vzdělávací, sociální a hmotnou péči dětem s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou (výjimečně), popřípadě též s předběžným opatřením soudu, po dobu povinné školní docházky či přípravy na své budoucí povolání.

Do zařízení jsou přijímány dívky ve věku 12 – 18 (resp. 19) let s nařízenou ústavní výchovou (předběžným opatřením) plnící povinnou školní docházku nebo připravující se na povolání (SŠ).

 

Sídlo
Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola a školní jídelna - Počátky
Horní 617
Počátky 36464
Javascript is required to view this map.
Vysočina