PROSTOR PRO, o.s.

 

Naším posláním je dlouhodobé, kontinuální a interaktivní působení v oblasti prevence rizikového chování u žáků základních škol, studentů středních škol, odborných učilišť a školských zařízení v Královéhradeckém kraji. Součástí našich programů je i práce se školními metodiky prevence, třídními učiteli a ostatními pedagogy, kterým nabízíme služby poradenského servisu.

V rámci prevence rizikového chování žáků a studentů realizujeme čtyři typy programů: dlouhodobý program primární prevence, specifické tematické preventivní programy, preventivní interaktivní semináře, program pro rizikové třídní kolektivy. Poradenský servis tvoří dva typy služeb: poradenství pro školní metodiky prevence, třídní učitele a ostatní pedagogické pracovníky a poradenství pro žáky, studenty, rodiče a rodinné příslušníky (e-poradna).

V preventivních programech využíváme interaktivní formy práce, a to jak skupinové, tak i individuální. Programy jsou vystavěny na metodách zážitkové pedagogiky, socioterapeutických technikách, diskuzích a spolupráci v rámci celého třídního kolektivu.

Pracujeme tzv. zakázkovým modelem – třída (školní metodik prevence, třídní učitel) se dohodnou s realizátorem na konkrétní zakázce pro danou třídu.

 

Kontakt: Mgr. Zdena Lejsková, DiS. koordinátorka Preventivních programů SPIRÁLA

Email: spiralaatprostorpro [dot] cz

Telefon: 734 574 711

 

Informace o certifikaci:

http://www.nuv.cz/t/pprch/prostor-pro-o-p-s

 

Sídlo
PROSTOR PRO, o.s.
Čajkovského 1861
Hradec Králové 500 09
Javascript is required to view this map.
Královéhradecký kraj