PPP a SPC Královéhradeckého kraje

Okresní metodik prevence: Mgr. Jitka Musilová, tel: 495 265 423, email: j [dot] musilovaatpppkhk [dot] cz.

Nabídka programů primární prevence:

  • mapování vztahů v kolektivu jako prevence šikany – ZŠ a SŠ
  • metodická konzultace pro ŠMP

Sekundární prevence:

  • sociometrické šetření a řešení narušených vztahů v kolektivu  - ZŠ a SŠ
Sídlo
PPP a SPC Královéhradeckého kraje
Na Okrouhlíku 1371/70
Hradec Králové 50002
Javascript is required to view this map.
Královéhradecký kraj