Nízkoprahový klub PoHoDa

Poslání klubu

NZDM PoHoDa pomáhá dětem a mladým lidem z Hořic a okolí ve věku od 10 do 21 let, kteří jsou ohroženi či zasaženi společensky nežádoucími jevy. Zlepšujeme kvalitu jejich života předcházením nebo snižováním rizik, které jsou spojené s jejich způsobem života a to na základě jejich individuálních potřeb.

Cílová skupina

Cílovou skupinou NZDM PoHoDa jsou děti a mládež z Hořic a okolí ve věku od 10 do 21 let, kteří jsou ohroženi1 nebo zasaženi2 těmito nežádoucími jevy, nebo situacemi:

 • rodina (nefunkční, neúplná rodina, chudoba rodiny, narušené vztahy v rodině…)
 • škola (záškoláctví, špatný prospěch ohrožující další rozvoj uživatele,…)
 • kamarádi a vrstevníci (narušené vztahy s kamarády, vrstevníky, – časté hádky s nimi, neschopnost uživatele najít si kamarády, okruh kamarádů, kteří se dostávají do konfliktu se společností…)
 • životní styl (uživatel patří k nějaké subkultuře – "hopper, punker,…", která mu přináší konflikt se společností – sprejerství, nerespektování / nepřijetí autorit…)
 • zneužívání návykových látek (experimentování s návykovými látkami, zneužívání…)
 • konfliktní chování – dochází k rozporu mezi požadavky soc. prostředí na chování jednotlivce a jeho vnitřní tendencí k určitému chování(agresivita uživatele vůči okolí, kriminalita…)
 • fyzické a duševní zdraví (sebepoškozování, narušené nebo nedostatečné sebehodnocení, nevyrovnanost plynoucí z různých aspektů – nedostatek prožitku úspěchu, držení diet …)
 • volný čas (přílišná svoboda vedoucí k nestandardnímu trávení volného času, pasivní trávení volného času…)
 • práce a brigády (neschopnost najít si práci, brigádu, časté střídání zaměstnání…)
 • rasismus (projev rasistického naladění uživatele…)
 • sexuální chování (časté střídání partnerů, nedostatečná ochrana při pohlavím styku…)
 • sociální zdatnosti – soubor sociálních dovedností umožňující sdělit druhým jak se člověk cítí, co prožívá a co od nich potřebuje (neschopnost uživatele kvalitně komunikovat s druhými) ,pocity méněcennosti

1Ohrožením je myšlen stav, kdy je dítě nebo dospívající se situací konfrontován, ale ta na něj nemá zatím žádný negativní dopad. (např. jedinec je sám v partě nekuřákem)

2Zasažením je myšlen stav, kdy nežádoucí jev / situace, má na dítě, nebo dospívajícího negativní dopad. (např. kvůli hádkám v rodině se nemůže soustředit na učení).

Zásady poskytování služeb

 • anonymita – při poskytnutí služeb nejsou požadovány osobní údaje
 • vstup do zařízení – uživatel může v rámci otevírací doby kdykoliv přijít a odejít bez udání důvodu
 • služby jsou poskytovány zdarma – s výjimkou spoluúčasti uživatelů při akcích mimo prostory klubu (např. letní tábor, výlet....)
 • nečinnost – při pobytu uživatele v klubu není vyžadována účast na nabízených aktivitách
 • individuální přístup - ke každému uživateli přistupujeme individuálně, podle jeho zjištěných potřeb

Naše cíle

 • rozvinout a posílit samostatnost uživatelů
 • podpořit začleňování uživatelů do skupiny vrstevníků i do dění místní komunity
 • poskytovat uživatelům odbornou pomoc při řešení jejich nepříznivé situace
 • zlepšit orientaci cílové skupiny v jejím sociálním prostředí
 • ovlivnit postoje veřejnosti vůči dětem a mládeži, které se ve společnosti chovají
  nestandardně, např. pro své nevyhovující sociální či citové zázemí

Kapacita služby

20 uživatelů v zařízení v daný okamžik

Vedoucí: Mgr. Olga Kracíková, Dis.

Tel: 731 646 978

Email: kracikovaatpohoda-klub [dot] cz

Otevírací doba

Pondělí 13.30 – 18.00

Úterý 13.30 – 18.00

Středa zavřeno

Čtvrtek 13.30 – 18.00

Pátek 13.30 – 18.00

Sídlo
Nízkoprahový klub PoHoDa
Janderova 808
Hořice 508 01
Javascript is required to view this map.
Královéhradecký kraj