Nízkoprahový klub Exit

Poslání

Nízkoprahový klub Exit poskytuje bezpečí, podporu a pomoc dětem a mladým lidem ve věku od 9-26 let z Jičína a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a vytváří jim takové podmínky, aby byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnali.

Cílová skupina

Cílovou skupinou NZDM Exit jsou děti a mládež převážně z Jičína a okolí ve věku 9-26 let, kteří:

 • se často dostávají do konfliktu se zákonem (např. krádeže, ničení majetku),
 • neumí trávit volný čas smysluplně (např. nemají zájmy, nenavštěvují kroužky) nebo tráví volný čas škodlivým způsobem (např. nechráněný sex, cigarety, alkohol, drogy),
 • řeší problémy nevhodným způsobem (např. sebepoškozování, šikana, násilí),
 • žijí v nefunkčním rodinném prostředí (např. nepřítomnost jednoho rodiče, násilí a závislost v rodině, konfliktní vztahy se sourozenci a dalšími členy rodiny),
 • neuznávají autority (např. rodiče, učitelé),
 • nemají podporu ve vzdělávání a v rozvoji schopností a dovedností (např. rodiče nepokládají vzdělání za důležité a nemají zájem nebo čas se dítěti věnovat),
 • nevědí, jak řešit běžné životní situace (např. práce, vzdělání, bydlení, zdraví, sociální dávky, osobní doklady),
 • nejsou schopni si najít či udržet kamarády nebo partnery.

Cíle poskytované služby

Cíle NZDM Exit jsou:

 • podporovat uživatele služby ve zvládání obtížných situací a naučit je tyto situace zvládat samostatně – a to pomocí: rozhovorů, předáváním informací o různých typech návazných služeb (např. poradny, psycholog), doprovázením, nácvikem některých situací,
 • předcházet chování, které by uživatele služby mohlo nějak ohrozit – a to pomocí: besed, přednášek, doučováním, prací ve skupině a diskuzemi na vybrané téma, předáváním informací, přípravami a realizací aktivit a akcí, kterými mohou uživatelé služby zaplnit svůj volný čas,
 • rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a talent, které budou schopni běžně využívat ve svém životě – a to pomocí: doučování, přípravami a realizací aktivit a výtvarných workshopů,
 • naučit uživatele služby lépe se orientovat ve vztazích (např. s kamarády, rodinou) – a to pomocí: skupinových her, besed/přednášek, akcemi zařízení, nácvikem některých situací,
 • informovat veřejnost o činnosti zařízení tak, aby došlo ke snížení předsudků o cílové skupině a poskytované službě.

Kontakt

Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

e-mail: reditelatcharitajicin [dot] cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, e-mail:

ekonomatcharitajicin [dot] cz

Sídlo
Nízkoprahový klub Exit
Na Jihu 553
Jičín 506 01
Javascript is required to view this map.
Královéhradecký kraj