Magdaléna, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní nezisková organizace, která působí ve Středočeském kraji a poskytuje ucelený systém služeb a pomoci v oblasti prevence a léčby závislosti na návykových látkách.

Naším posláním je poskytovat sociální a zdravotní služby a účinnou pomoc osobám závislým na návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům i sociálním skupinám tímto jevem ohroženým. Za tímto účelem zřizujeme a provozujeme síť osmi strukturovaných a funkčně provázaných programů, v jejichž rámci nabízíme klientům širokou škálu služeb a vysokou míru podpory, které pružně a cíleně reagují na individuální potřeby každého z nich. Tím se snažíme zlepšit kvalitu života našich klientů, aby mohli v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života a důstojně se začlenit do společnosti.

Kontaktní osoba:

Helena Fialová, tel.: 737 284 597, e-mail: prevenceatmagdalena-ops [dot] cz

 

​Informace o certifikaci:

http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/magdalena-o-p-s

Sídlo
Magdaléna, o.p.s.
Včelník 1070
Mníšek pod Brdy 252 10
Javascript is required to view this map.
Středočeský kraj