KŠKP Jihočeského kraje

Krajský školský koordinátor prevence

Bc. Tomáš Bílý DiS.

tel. 386 720 756,

bilyatkraj-jihocesky [dot] cz

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: Generála Svobody 1986/10
370 76 České Budějovice
 
Na www stránkách kraje jsou zveřejňovány aktuální informace z oblasti prevence rizikového chování, které jsou určeny všem kteří mají zájem se dozvědět více o této problematice (školní metodici prevence, rodič a další subjekty působící v oblasti primární prevence). K volnému stažení jsou zde dostupné metodické, koncepční, legislativní materiály a publikace.
Sídlo
Krajský školský koordinátor prevence Jihočeského kraje
Generála Svobody 1986/10
České Budějovice 370 76
Javascript is required to view this map.
Jihočeský kraj