Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna - Brno

Ambulantní služby jsou tím prvním, co zařízení nabízí. Často lze s výchovnými problémy (záškoláctví, počáteční fáze experimentování s drogami, nerespektování výchovných autorit.) v jejich lehčích formách dobře pracovat i formou pravidelné docházky v týdenních či dvoutýdenních intervalech. Pokud je takové setkávání neúčinné, případně je už na počátku zřejmé, že jde o vážnější potíže, zařízení nabízí dobrovolné pobyty (na dohodu). Při dvouměsíčním pobytu, případně i delším, je více prostoru pro korektivní zkušenost i intenzívnější působení. Pokud jsou výchovné problémy obtížněji ovlivnitelné a několikaměsíční pobyt nestačí, případně je z nějakého důvodu rodinné zázemí natolik problematické, že po úspěšném pobytu neskýtá žádnou záruku pokračujícího vhodného výchovného působení, je dítěti nařízen pobyt soudem. Součástí zařízení je i záchytové pracoviště, které slouží pro ubytování dětí, které jsou na útěku z výchovného zařízení.

Sídlo
Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna - Brno
Veslařská 246
Brno 63700
Javascript is required to view this map.
Jihomoravský kraj