Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola - Ostrava - Kunčičky

Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola
v Ostravě je školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči o děti a mládež s působností přesahující hranice regionu, přijímající k diagnostickým pobytům děti s poruchami chování ve věku 15 – 18 let, (případně do devatenácti let – v souladu se soudním rozhodnutím) a dále děti, plnící povinnou školní docházku (DDŠ). Dětem, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch chování žádají osoby odpovědné za výchovu je poskytována preventivně výchovná péče ve středisku výchovné péče. Tato péče je poskytována rovněž ambulantní formou.

Sídlo
Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola - Ostrava - Kunčičky
Škrobálkova 16
Ostrava - Kunčičky 71800
Javascript is required to view this map.
Moravskoslezský kraj