Dětský domov se školou, základní škola, a školní jídelna - Žlutice

Dětský domov se školou (dále jen „DDŠ“) zajišťuje péči nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 6 let do ukončení povinné školní docházky, případně nezletilé či zletilé nezaopatřené osobě po ukončení povinné školní docházky, která se připravuje na budoucí povolání ve střední škole mimo DDŠ. Talentovaným dětem je umožněna docházka do Základní umělecké školy ve Žluticích. Výchovné cíle jsou stanoveny tak, aby docházelo k posilování sebevědomí dítěte, poukazovat na slušné chování mezi vrstevníky a dospělými, učit je samostatnosti, správnému rozhodování a sebekontrole. Výchovně vzdělávací činnost se řídí připravenými projekty (ergoterapie, zátěžové terapie, sportovní hry, plavání, geocaching, rybaření, cykloturistika, míčové hry, dílna pro práce s materiály, keramická dílna, letní ozdravné činnosti, IT – technologie).

Sídlo
Dětský domov se školou, základní škola, a školní jídelna - Žlutice
Jiráskova 344
Žlutice 36452
Javascript is required to view this map.
Karlovarský kraj