Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna - Vrchlabí

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna je příspěvkovou organizací přímo řízenou MŠMT ČR. Jedná se o školské zařízení pro děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a pro děti umístěné na základě předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami chování, a to do ukončení povinné školní docházky nebo přípravy na povolání. Zařízení je koedukované, s kapacitou 32 dětí. Nacházejí se zde 4 rodinné skupiny, z toho 2 skupiny chlapecké a 2 dívčí. Součástí domova je základní škola, která vzdělává i děti s lehkým mentálním postižením. Některé z našich dětí navštěvují civilní školy mimo zařízení. Naším hlavním cílem je náhradní rodinná výchova, resocializace dětí a následně jejich úspěšná integrace do společnosti.

Sídlo
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna
Aloise Jiráska 617
Vrchlabí 54301
Javascript is required to view this map.
Královéhradecký kraj