Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna - Sedlec - Prčice

Do Dětského domova se školou v Sedlci se umísťují děti obojího pohlaví zpravidla ve věku od 6 do 15 let, popřípadě do ukončení povinné školní docházky, a to na základě rozhodnutí soudu. DDŠ zabezpečuje základy vzdělání dle příslušných vzdělávacích programů schválených MŠMT ČR.

Cílem a úkolem DDŠ Sedlec je zabezpečit komplexní péči dětem s nařízenou ústavní nebo ochranou výchovou a dále připravit děti a mládež pro samostatný život mimo institucionální péči. Vychovatelé i učitelé a všichni zaměstnanci DDŠ Sedlec nahrazují dětem zanedbanou nebo neúplnou rodinnou péči, a proto přistupují ke každému dítěti citlivě a individuálně.

 

Sídlo
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna
Luční 330
Sedlec - Prčice 25791
Javascript is required to view this map.
Středočeský kraj