Dětský domov se školou a základní škola - Kostelec n/O

Dětský domov se školou je školské zařízení s právní subjektivitou, státní příspěvková organizace, zařazené v síti škol a přímo řízené MŠMT. Zařízení je určeno pro chlapce a děvčata ve věku do 15 ti let, respektive do ukončení povinné školní docházky, s nařízenou ústavní výchovou nebo umísťované na základě předběžného opatření pro diagnostikované poruchy chování rozsudkem příslušného soudu.

Sídlo
Dětský domov se školou a základní škola
Tyršova 7
Kostelec nad Orlicí 51741
Javascript is required to view this map.
Královéhradecký kraj