Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola - Býchory

DDŠ Býchory je koedukované školské zařízení. Celková kapacita zařízení je 48 klientů, V zařízení je 32 lůžek chlapeckých a 16 dívčích lůžek, existuje 6 rodinných skupin po 8 klientech. Důraz je kladen na vzdělávání a rozvoj pedagogů, ujasnění jejich kompetencí, které vedou k individuální práci s klientem, pochopení jeho osobnosti a problémů, se kterými se potýká. Přístupy a činnosti na rodinných skupinách vychází z koncepce Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny – „ Ústav, který chce být domovem. Účelem školského zařízení pro preventivně výchovnou péči je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů v chování klientů a zmirňovat příčiny a důsledky již vzniklých poruch chování. Cílem výchovného působení je vychovat dítě svěřené s maximální možnou láskou v člověka, který je schopen nekonfliktně žít sám se sebou i se společností.

Sídlo
Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola - Býchory
Býchory 152
Kolín 28002
Javascript is required to view this map.
Středočeský kraj