Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Hradec Králové

Kdo jsme:

Jsme právním subjektem, jehož zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Naše hlavní činnost je realizována ve dvou základních částech našeho zařízení.

Dětský diagnostický ústav je pobytové zařízení, které z hlediska psychologického a pedagogického komplexně vyšetřuje děti ve věku od 3 let do ukončení povinné školní docházky a poskytuje jim potřebnou odbornou péči. Děti jsou přijímány na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní nebo ochranné výchovy, na základě předběžného opatření soudu, nebo také na základě žádosti zákonných zástupců zprostředkované ambulantním pracovištěm střediska výchovné péče.

Diagnostický a výchovně terapeutický pobyt probíhá zpravidla po dobu 8 týdnů, po jehož ukončení je zpracována o dítěti komplexní závěrečná zpráva, obsahující odborná zjištění i příslušná doporučení, včetně výchovných priorit. Děti přijaté na základě žádosti zákonných zástupců se vracejí zpět do rodiny, potažmo do nabídnuté ambulantní péče střediska výchovné péče. Děti přijaté na základě soudního rozhodnutí, pokud nedojde ke zrušení jeho platnosti, jsou následně umísťovány do příslušných dětských domovů se školou. V některých případěch, je-li to možné, jsou tyto děti předávány do náhradní rodinné péče. Součástí poskytovaných služeb je spolupráce a podpora rodiny dítěte, v potřebných případech je nabízena také následná post-pobytová péče.

Diagostický ústav také poskytuje po přechodnou dobu výchovnou péči dětem s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou, zadrženým na útěku od rodičů nebo z jiných institucí odpovědných za jejich výchovu.

Jak pracujeme:

Děti u nás procházejí komplexním psychologickým, speciálně pedagogickým vyšetřením a současně probíhá i sociální šetření.

Na tomto základě je vypracován individuální program pomoci, obsahující charakteristiku specifických potřeb dítěte, doporučené metody, přístupy a prognózu dalšího vývoje. Vysoce ohroženým dětem se syndromem týrání, zneužívání nebo zanedbávání poskytujeme odbornou terapeutickou péči v bezpečném a zajištěném prostředí. Děti u nás  plní povinnou školní docházku, výuka probíhá v komplexně vybavených učebnách. Systém práce vychází z modelu terapeutické komunity, jejímiž členy jsou děti i pedagogičtí pracovníci školského zařízení. K základním principům výchovné práce patří pozitivní motivace dětí, vytváření potřebného náhledu a vnímání odpovědnosti za své chování. V rámci skupinových činností děti získávají potřebné sociální dovednosti a učí se novým adaptivním modelům chování.

Pro děti nabízíme řadu zájmových mimoškolních činností a učíme je aktivně jak trávit volný čas: práce v keramicklé dílně, cyklistiky, kopaná, plavání, florbal, stolní tenis, posilování, zpívání s kytarou, práce na počítačích, malování na sklo, ruční práce, vaření, kosmetika, dílenské práce, výtvarné činnosti, rybářské a akvaristické činnosti a celou řadu dalších aktivit.

Zúčastňujeme se řady sportovních a společenských akcí, jsme i pořadateli regionální postupové soutěže v lehké atletice a v zájmové umělecké činnosti.

Chodíme s dětmi do kina, do divadla, na výstavy i na koncerty, navštěvujeme fotbalová a hokejová utkání.

Co nabízíme:

Nabízíme systém komplexních preventivních služeb s cílem řešit problémy ohrožených dětí v kontextu jejich rodin a optimalizovat tak jejich životní perspektivy.

Nezbytným předpokladem úspěšnosti nabízených programů je dosažení standardu kvalitní komunikace a spolupráce se všemi zúčastněnými subjekty státního i nestátního neziskového sektoru. Naší snahou je poskytnout nabídku dostatečně širokého spektra územně i finančně dostupných služeb umožňujících volbu optimálních alternativ pro řešení situace ohrožených dětí.

Významným partnerem v péči o ohrožené děti jsou orgány sociálně právní ochrany dětí, s nimiž vytváříme funkční komunikační systém, včetně realizace potřebných případových setkání v rámci závažnějších kauz.

Střediska výchovné péče

přehled jednotlivých pracovišť SVP v Královéhradeckém kraji:

Středisko výchovné péče "Návrat" a "Domino" Hradec Králové

Středisko výchovné péče "Kompas" Náchod

Středisko výchovné péče "Varianta" Police nad Metují

 

 

 

Sídlo
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Hradec Králové
Říčařova 277
Hradec Králové 503 01
Javascript is required to view this map.
Královéhradecký kraj