Biskupství královéhradecké, Pedagogické centrum

  • Projekt Orientační dny pro školy (dále OD pro školy) obsahuje kurzy zaměřené na primární prevenci rizikových jevů u dětí a mládeže.
  • Cílovou skupinou jsou žáci II. stupně základních škol a všech typů středních škol a učilišť ve věku 11 – 19 let. projekt počírá s účastí celých třídních kolektivů v doprovodu jednoho až dvou pedagogů.
  • Účelem projektu je nastartovat realizaci systematického školního programu primární prevence rizikových jevů u dané skupiny žáků a napomoci výchovnému úskalí pedagogů.
  • Kurzy jsou zaměřeny na osobnostní a sociální výchovu žáků v duchu požadavků RVP školy. Program rozvíjí sociální, komunikativní, personální a občanské kompetence žáků a zvláště kompetence k řešení problémů, pomáhá při hledání orientace v životních situacích a hodnotách.
  • OD pro školy probíhají většinou ve dvoudenním kurzu v době školního vyučování. Na kurzech uplatňujeme metody zážitkové pedagogiky. Formou herních aktivit, diskusí a reflexí žáci pracují se zadaným tématem.
Sídlo
Biskupství královéhradecké, Pedagogické centrum
Velké náměstí 35
Hradec Králové 500 01
Javascript is required to view this map.
Královéhradecký kraj