O projektu Prevence-info.cz

Web je realizován s finanční i metodickou podporou MŠMT v rámci Programů na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování. 

Realizace byla zahájena v roce 2010 a každoročně se web rozšiřuje o nové funkcionality. Od roku 2019 převzala garanci a vývoj webu OSPRCH, z.s.

Hlavním cílem projektu je vybudování informačního portálu pro MŠMT, který bude poskytovat koncovým klientům základní informace o prevenci rizikového chování včetně výběru příkladů dobré praxe realizovaných v rámci preventivních programů škol a školských zařízení. V informační části web obsahuje:

  • základní informace o různých typech rizikového chování – viz záložka RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ,

  • výkladový slovník pojmů prevence rizikového chování – viz záložka PREVENCE,

  • přehled legislativních předpisů z oblasti školství – viz záložka LEGISLATIVA,

  • přehled výzkumných zpráv, šetření či anket z oblasti prevence – viz záložka VÝZKUMY,

  • ukázky a materiály k preventivním filmům režiséra Davida Vignera – viz záložka FILMOVÉ PROJEKTY,

  • vybrané příklady dobré praxe z realizace školních preventivních programů – viz záložka DOBRÁ PRAXE,

  • přehled dotačních programů pro různé preventivní programy – viz záložka FINANCE,

  • přehled organizací, které se zabývají aktivitami prevence rizikového chování a jejich akcí ve všech regionech – viz záložka SÍŤ SLUŽEB – SÍŤ ORGANIZACÍ

  • přehled akcí s tematikou prevence rizikového chování – viz záložka SÍŤ SLUŽEB – KALENDÁŘ AKCÍ.

Vkládat informace na web mohou pouze registrovaní pracovníci MŠMT, kteří mají na starosti odbornou a metodickou část webu, a krajští školští koordinátoři prevence, kteří mají na starosti aktualizaci sítě služeb v jednotlivých regionech. 

Pokud budete mít jakékoliv připomínky, náměty či doporučení, využijte tento kontaktní formulář a napište nám.

Lenka Skácelová, garant projektu