Několik rad nejen pro začínajícího metodika prevence

Vybrané texty

Se začátkem školního roku přicházejí nejrůznější změny, mnohé se dotýkají i oblasti personální. A tak se vám možná stalo, milý začínající školní metodiku prevence, že za vámi přišel ředitel školy se slovy: „Marie odešla do důchodu a je potřeba stanovit nového metodika prevence. A vy jste takový šikovný (mladý, zkušený, přísný…, prostě takový vhodný), určitě to zvládnete. Já vám za to nějakou odměnu dám. A díky!“ Asi jste se překvapením nezmohli na reakci nebo si řekli, že když to zvládla Marie, zvládnete to taky a ta odměna taky není k zahození. Jenže, ono to není tak úplně jednoduché, školní metodik prevence má sice určité pravomoci, ale také velkou odpovědnost. Pojďme se tedy podívat, jak se taková funkce dá zvládnout, o co se můžete opřít. Věřím, že inspiraci najdou nejen nováčci, ale i ti zkušenější a zkušení a možná i moji kolegové, ředitelé škol.

Více naleznete v příloze.