Máte zájem stát se hodnotitelem projektů PRCH MŠMT na období 2017-2020?

F - finance

Registrace a požadavky na hodnotitele věcné kvality projektů primární prevence MŠMT

Potenciální hodnotitelé se mohou do databáze hodnotitelů programů primární prevence zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky.

I. Obecná kvalifikační kritéria:

  • znalost českého jazyka
  • vysokoškolské vzdělání

II. Odborné předpoklady způsobilosti pro hodnotitele věcné kvality projektů primární prevence MŠMT:

Základní předpoklady způsobilosti:

  1. Zkušenost s realizací programů zaměřených na oblast primární prevence rizikového chování minimálně 5 let;
  2. Zkušenost s hodnocením projektů MŠMT či ESF;
  3. Žadatel je certifikátorem programů primární prevence rizikového chování v působnosti MŠMT;

Nezbytné je splnění alespoň dvou z výše uvedených předpokladů. Všichni experti musejí doložit profesní životopis zakončený čestný prohlášením stvrzujícím správnost uvedených údajů a splnění předpokladů způsobilosti. Z přiloženého životopisu musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené základní předpoklady způsobilosti byly naplněny.

REGISTRACE

Zájemci, kteří splňují výše uvedené požadavky pro hodnocení projektů, se mohou registrovat do databáze hodnotitelů zasláním svého životopisu podepsaného a naskenovaného na tuto adresu: hodnotitelPRCHatnidv [dot] cz – do 30. července 2016 . Pro kontrolu doručení si nechte při odesílání mailu nechat zaslat doručenku (ve zprávě zaškrtněte v menu Možnosti checkbox "Požadovat oznámení o doručení".

PRO ZAŘAZENÍ DO DATABÁZE HODNOTITELŮ JE NEZBYTNÉ, ABY ŽADATEL:

1)  ZASLAL V DANÉM TERMÍNU ŽIVOTOPIS VE SCHVÁLENÉ STRUKTUŘE

2) DOLOŽIL PROKAZATELNĚ ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY ZPŮSOBILOSTI SHORA UVEDENÉ

3)  BYL ŘÁDNĚ PROŠKOLEN PRACOVNÍKY MŚMT A NIDV

4)  ÚSPĚŠNĚ SLOŽIL TEST ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ NA ZÁVĚR ŠKOLENÍ (pro úspěšné složení testu je nezbytné dosáhnout min. 90% bodů)