Legislativa: rasismus

Číslo Název Platnost od-do Typ Anotace
RZK-2010_08_23 Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže 2010 - 2012 - Zlínský kraj 28.03.2010 koncepce

Strategie dokumentuje situaci v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízení kraje a vytyčuje školám, školským zařízením a dalším...

317/2005 Sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 01.09.2005 vyhláška

Vyhláška stanovuje náležitosti specializačního studia pro oblast prevence rizikového chování.

38/09-61 Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2012 06.04.2009 koncepce

Vymezuje priority, definuje systém na horziontální i vertikální úrovně. Stanovuje kompetence jednotlivých subjektů na primární prevenci participujících....