Jak udržet a vytvářet pozitivní klima ve škole?

D - dobrá praxeVybrané texty

V práci se setkávám s kolegy nabitými energií, nadšenci, zapálenými inovátory, kteří na sobě usilovně pracují, rozvíjejí své nadání a svůj potenciál. Ale také s kolegy, kteří stále jen naříkají na nekázeň žáků, jsou unaveni, budoucnost vidí pesimisticky, jsou vyhořelí. Určitě za to svým dílem může zvyšující se věkový průměr učitelského sboru, ale také všeobecná skepse, nedobré vztahy ve sboru, neuspokojená potřeba kariérního růstu, nálada ve společnosti.
Setkávám se i s výsměchem kolegovi, který vybočuje svou horlivostí. Vidím kolem sebe zklamání z neuspokojení pocitu naplnění. Kolegové pochybují, že navrhovaná změna pomůže. Říkají: „To už tady bylo.“ Jak pracovat, abychom měli dobrý pocit? Jak si můžeme ve škole sami pomoci?
Přirozeně nás napadne, že efektivitu školy či naše vlastní uspokojení ovlivňuje určitě velkou měrou chuť učitelů měnit sebe, schopnost pracovat v týmu, hledat a používat nové formy a metody práce s dětmi, aktivně se zapojovat do projektů. A to lze jen ve škole, kde vládne pozitivní klima. Na naší škole se konají pravidelné měsíční schůzky „učitelského kruhu“ s cílem zlepšit klima školy a rozvíjet kolegiální podporu v oblastech prevence rizikového chování žáků ve třídě a ve škole, ukázat různé možnosti práce se třídou na třídnických hodinách a vyměňovat si zkušenosti.

Více informací najdete v přiloženém souboru.

NáhledPřílohaVelikost
jak_udrzet_pozitivni_klima_ve_skole.pdf126.75 KB