HARMONOGRAM dotačního řízení MŠMT na rok 2017

F - finance

termín

aktivita

Červen 2016

Vyhlášení VŘ na hodnotitele na webu is-prevence

Srpen 2016

Výběr hodnotitelů

30. 8. 2016

Spuštění systému pro podávání dotací http://is-prevence.msmt.cz

2.9., 5.9.

Seminář Praha – žadatelé

5.9.,6.9.

Seminář Brno – Ostrava (přihlašování na bezplatné semináře od 10. 7. 2016 na www.prevence-info.cz)

Do 30.9.

Konečný termín podávání žádostí individuálních projektů (IP)

Do 4.10.

Ukončení formálního hodnocení IP

Do 15.10.

Přijímání žádostí krajských projektů (KP)

Do 18.10.

Ukončení formálního hodnocení KP

5.-21.10.

Odborné hodnocení

3.-4.11.

Komise

7.11.

Distribuce protokolů z komise – výzva žadatelům ke zpracování konečných podob projektů a rozpočtů v případě změn návrhů částek podpory

Do 15.11.

Uzavření konečných podob projektů a rozpočtů

prosinec 2016

Schvalovací proces v rámci MŠMT

prosinec 2016

Zveřejnění výsledků na webu MŠMT