Formuláře pro žadatele o dotaci IS-BEZPECNOST ke stažení - pomocný článek

P - prevence

1. Čestné prohlášení žadatele

Pro podání žádosti je potřeba do příloh žádosti vložit naskenované podepsané čestné prohlášení žadatele
Použít můžetze formát PDF nebo DOC

2. Minimální standard bezpečnosti

Podrobnější popis najdete v metodickém doporučení k bezpečnosti dětí a žáků – ve formátu PDF, resp. DOC

3. Prezentace ke stažení

Prezentaci k nové metodice MŠMT si můžete stáhnout ve formátu PDF zde....

Prezentaci k informačnímu systému pro žadatele dle nové metodiky MŠMT si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.

4. Vyúčtování

Příloha č. 2_Vyúčtování dotace

Příloha č. 3_Formulář Avíza o vratce

Příloha č. 4_Závěrečná zpráva