Finance: užívání návykových látek

Termín podání žádosti Termín uzávěrkyikona řazení Název Typ organizace Anotace
31.08.2010 - 14:30 22.10.2010 - 14:00 Hlavní město Praha vyhlašuje dotační řízení na projekty specifické protidrogové prevence "Zdravé město Praha 2011“ občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení

Pro rok 2011 jsou vyhlášeny tyto programy:
I. program pro školy a školská zařízení,
II. program pro organizace.
Priority obou programů pro...

23.09.2010 - 01:00 31.10.2010 - 00:00 Programy na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování MŠMT na rok 2011 občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro oblast prevence rizikového chování, zveřejnění metodiky, elektronického formuláře...

30.08.2011 (Celý den) 30.09.2011 (Celý den) Programy na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT na rok 2012 občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

K naplňování cílů dokumentu Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT  přispívají projekty prevence...

13.03.2012 - 09:30 22.03.2012 - 09:30 Moravskosklezský kraj - Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013 občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení
16.05.2012 - 07:00 30.09.2012 - 23:30 Semináře pro žadatele o dotace na rok 2013 - informace o dotačním řízení 2013-2018 občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

 

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE O DOTACE NA ROK 2013 (nové dotační období 2013-2018, nové podmínky, nový elektronický systém)

...
20.08.2012 - 07:00 30.09.2012 - 23:30 Podpora žadatelům o dotaci MŠMT občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Blíží se konec uzavření podávání žádostí na aktivity v oblasti prevence rizikového chování.  Termín ukončení podávání žádostí je stanoven na 30. 9...

18.05.2010 - 14:30 20.12.2012 - 14:30 EU peníze školám právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení

V rámci projektu EU peníze školám, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo již v prosinci minulého roku, si každá základní škola...

05.09.2013 - 09:00 06.09.2013 - 13:00 Semináře pro žadatele o dotace 2014 - MŠMT občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Seminář pro žadatele o dotace 2014 se uskuteční
5. 9. 2013 od 9-11 hod. Praha – MŠMT v budově C, místnost 81 –...

31.08.2013 (Celý den) 30.09.2013 (Celý den) MŠMT vyhlásilo dotační program pro oblast primární prevence rizikového chování pro rok 2014 občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy vyhlašuje Dotační program prevence pro rok 2014. Platná metodika ke stažení...

19.01.2014 - 23:00 19.01.2014 - 23:00 Dotace na rok 2014 byly schváleny občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Dne 7. 1. 2014 byla poradou vedení a ministrem školství schválena finanční podpora na realizaci projektů aktivit primární prevence.

Dle Metodiky...