Finance: homofobie

Termín podání žádosti Termín uzávěrky Název Typ organizace Anotace
30.08.2011 (Celý den) 30.09.2011 (Celý den) Programy na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT na rok 2012 zapsaný ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. (církevní), právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

K naplňování cílů dokumentu Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT  přispívají projekty prevence...

20.08.2012 - 07:00 30.09.2012 - 23:30 Podpora žadatelům o dotaci MŠMT zapsaný ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. (církevní), právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Blíží se konec uzavření podávání žádostí na aktivity v oblasti prevence rizikového chování.  Termín ukončení podávání žádostí je stanoven na 30. 9...

31.08.2013 (Celý den) 30.09.2013 (Celý den) MŠMT vyhlásilo dotační program pro oblast primární prevence rizikového chování pro rok 2014 zapsaný ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. (církevní), právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy vyhlašuje Dotační program prevence pro rok 2014. Platná metodika ke stažení...

19.01.2014 - 23:00 19.01.2014 - 23:00 Dotace na rok 2014 byly schváleny zapsaný ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. (církevní), právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Dne 7. 1. 2014 byla poradou vedení a ministrem školství schválena finanční podpora na realizaci projektů aktivit primární prevence.

Dle Metodiky...

02.01.2016 - 13:00 02.01.2016 - 13:00 Dotace na rok 2016 spolek podle zákona č. 9/2012 Sb, zapsaný ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. (církevní), právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Na konci loňského roku schválila porada vedení MŠMT návrhy dotační komise MŠMT na realizaci aktivit primární prevence rizikového chování v roce 2016.

Celkem...

03.02.2016 - 13:00 29.02.2016 - 00:00 Vyúčtování dotace za rok 2015 spolek podle zákona č. 9/2012 Sb, zapsaný ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. (církevní), právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Dle metodického pokynu a v souladu s platnou legislativou je třeba, aby subjekty, které dostaly dotaci na realizaci aktivit primární prevence rizikového chování...

19.02.2016 - 12:30 31.03.2016 - 23:00 Královéhradecký kraj má vypsané výzvy k dotačním programům „prevence a etické výchovy“ spolek podle zákona č. 9/2012 Sb, zapsaný ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. (církevní), právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení

Královéhradecký kraj na rok 2016 bude poprvé rozdělovat finanční prostředky do dotačních programů a mimořádných účelových příspěvků v závislosti ...

27.02.2017 - 00:00 13.03.2017 - 23:00 Vyhlášení dotačních programů Plzeňským krajem spolek podle zákona č. 9/2012 Sb, zapsaný ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. (církevní), právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Plzeňský kraj vyhlásil dotační titul Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2017 a další dotační tituly. Více informací k ...

05.09.2013 - 09:00 06.09.2013 - 13:00 Semináře pro žadatele o dotace 2014 - MŠMT zapsaný ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. (církevní), právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Seminář pro žadatele o dotace 2014 se uskuteční
5. 9. 2013 od 9-11 hod. Praha – MŠMT v budově C, místnost 81 –...

16.05.2012 - 07:00 30.09.2012 - 23:30 Semináře pro žadatele o dotace na rok 2013 - informace o dotačním řízení 2013-2018 zapsaný ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. (církevní), právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

 

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE O DOTACE NA ROK 2013 (nové dotační období 2013-2018, nové podmínky, nový elektronický systém)

...