Podpora žadatelům o dotaci MŠMT

F - finance
Termín podání žádosti: 
20. srpen 2012 - 7:00 - 30. září 2012 - 23:30

Blíží se konec uzavření podávání žádostí na aktivity v oblasti prevence rizikového chování.  Termín ukončení podávání žádostí je stanoven na 30. 9. 2012 do 24 h.
Žádosti se zpracovávají v informačním systému na adrese is-prevence.msmt.cz.
MŠMT uspořádalo v každém kraji seminář pro zástupce cílové skupiny žadatelů. Základní prezentace o metodickém pokynu a o práci s informačním systémem najdete na adrese http://is-prevence.msmt.cz/metodika/prezentace/.
Pro žadatele je zpracována komplexní nápověda, která obsahuje tyto části:
1. Stručný návod – je přímo na záložce Nápověda – viz http://is-prevence.msmt.cz/napoveda/ a obsahuje úvodní informace o tom, jak se v systému zorientovat.
2. Uživatelská příručka – viz http://is-prevence.msmt.cz/napoveda/uzivatelska-prirucka/ – obsahuje podrobný návod s kopiemi obrazovek, který popisuje všechny kroky žadatele od registrace po podání žádosti
3. Videonávody – viz http://is-prevence.msmt.cz/napoveda/videonavody/ - najdete zde komentovaný záznam postupu žadatele počínaje registrací a konče podáním žádosti
Pokud se dostane žadatel do potíží, pak může využít:
4. Často kladené dotazy - viz http://is-prevence.msmt.cz/napoveda/faq---casto-kladene-dotazy/ - zde jsou vyřešeny nejčastěji kladené dotazy žadatelů
5. Technická pomoc - viz http://is-prevence.msmt.cz/napoveda/technicka-pomoc/ , kde najde žadatel formulář na zaslání svého dotazu na elektronickou poradnu.
Využijte této pomoci a zpracujte žádost o finanční prostředky na rok 2013.