Královéhradecký kraj má vypsané výzvy k dotačním programům "prevence a etické výchovy"

F - finance
Termín podání žádosti: 
25. leden 2017 - 10:00 - 31. březen 2017 - 14:00

Královéhradecký kraj má v současné době vyhlášeny dotační programy:

1) Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže.

2) Etická výchova ve školách

Do 1) programu mohou své žádosti zadávat v systému DOTIS a současně zaslat v papírové podobě jak školy a školská zařízení, tak NNO z území Královéhradeckého kraje (KHK) či na něm působící. Max. výše dotace je ve výši 50 000 Kč, max. podíl dotace může činit 70 %.

Do 2) programu mohou své žádosti podávat shodnou formou pouze školy z KHK. Max. výše dotace činí 30 000 Kč, max. podíl dotace může činit 70 %.

Doba realizace obou programů je od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018. Bližší informace naleznete na webovém odkaze Královéhradeckého kraje http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=3.

 

Školské příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje podávaly své žádosti o mimořádný účelový příspěvek v obou výše uvedených oblastech v termínu do 2. 2. 2017. Nyní jsou žádosti vyhodnoceny a čekají na schválení Zastupitelstvem KHK na jeho zasedání dne 27. 3. 2017. V oblasti preventivních aktivit bylo podáno 38 žádostí (ve výši požadované dotace 1 312 201 Kč), navrženo k podpoře je 28 žádostí v celkové výši 360 000 Kč. V oblasti etické výchovy bylo podáno 7 žádostí (ve výši 465 075 Kč), navrženo k podpoře je 5 žádostí ve výši 59 000 Kč. Rozdělovalo se 419 000 Kč. Po zasedání zastupitelstva budou žadatelé o výsledcích informováni.