Královéhradecký kraj má vypsané výzvy k dotačním programům „prevence a etické výchovy“

F - finance
Termín podání žádosti: 
19. únor 2016 - 12:30 - 31. březen 2016 - 23:00

Královéhradecký kraj na rok 2016 bude poprvé rozdělovat finanční prostředky do dotačních programů a mimořádných účelových příspěvků v závislosti na zřizovateli žadatele. Lhůty pro podání žádosti jsou vyhlášeny:

  • od 25. 1. 2015 do 31. 3. 2016 pro subjekty, které mají jiného zřizovatele než je Královéhradecký kraj. Těchto subjektů se týkají podmínky dotačních programů v plném rozsahu. V dotačním programu 16SMP01 Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl mohou žadatelé požadovat dotaci ve výši 10 až 50 000 Kč. Maximální procentuální podíl dotace na celkových výdajích projektu mohou činit 90 %. V dotačním programu 16SMP03 Etická výchova ve školách se finanční výše dotace pohybuje od 5 do 30 000 Kč. V tomto programu může maximální výše dotace činit 70 %.
  •  od 8. 2. 2016 do 29. 2. 2016 pro subjekty, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Tyto školy a školská zařízení se budou nově řídit Pravidly pro poskytování mimořádného účelového příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným Královéhradeckým krajem. Podrobnější informace včetně Pravidel naleznete na http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=15.
  • . Tito žadatelé mohou žádat až o 100% příspěvek, který jim bude poskytnut pouze na aktivity naplánované na kalendářní rok 2016, nikoliv na dobu realizace uvedenou v dotačním programu!

Všichni žadatelé bez rozdílu zřizovatele mohou podat 1 žádost na 1 dotační program. MANUÁL k dotačnímu portálu Královéhradeckého kraje  – podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje naleznete na http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Data/Download/Manuál%20k%20DOTISu%20-%20podání%20žádosti%20o%20dotaci.pdf.

(Po přihlášení do DOTISu si žadatelé zvolí oblast, např. prevence rizikového chování či mimořádný účelový příspěvek /MUP si nejdříve zvolí příspěvkové organizace kraje/. Dále si po MUP zvolí program: MUP03 či MUP04, odsouhlasí ok a vyplní další kroky žádosti.)

Celkem bude rozdělován jeden milion korun.

Kontaktní osoby: Bc. Ondřej Knotek, oknotekatkr-kralovehradecky [dot] cz">oknotekatkr-kralovehradecky [dot] cz</a">oknotekatkr-kralovehradecky [dot] cz, tel. 495 817 259

Mgr. Dita Kosová, dkosovaatkr-kralovehradecky [dot] cz">dkosovaatkr-kralovehradecky [dot] cz</a">mail:dkosovaatkr-kralovehradecky [dot] cz, tel. 495 817 219