Dotace na rok 2014 byly schváleny

F - finance
Termín podání žádosti: 
19. leden 2014 - 23:00

Dne 7. 1. 2014 byla poradou vedení a ministrem školství schválena finanční podpora na realizaci projektů aktivit primární prevence.
Dle Metodiky č.j.: MŠMT-18917/2012-27/2 bylo ze 344 projektů podpořeno 160 v celkové výši necelých 20 milionů Kč.
Na realizaci aktivit protidrogové prevence bylo přiděleno 10,8 milionu Kč, na realizaci aktivit prevence kriminality 8,8 milionu Kč.
Výsledný seznam podpořených a nepodpořených projektů najdete na výše uvedené adrese.