Edukace žáků cizinců na základních školách v České republice

R - rizikové chováníVybrané texty

Počátkem 21. století, poprvé od druhé světové války, zažíváme největší migrační vlnu v Evropě. Na rozdíl od dřívějších evropských politik asimilace (např. Francie 60. let 20. století) jsme nyní konfrontováni se skutečností, kdy se musí majorita naučit trvale žít s cizími. Na jednu stranu je to zneklidňující, protože to od nás vyžaduje jisté umění přijmout někoho, kdo se nechce vzdát své identity, na druhou stranu můžeme soužití s migrujícími osobami vnímat jako výzvu k novým zkušenostem. Jsme nuceni naučit se vzájemně spolupracovat navzdory rozdílům mezi námi. Jsme nuceni žít s „jinými“ v naší bezprostřední blízkosti. Potkáváme migranty v zaměstnání či jen tak na ulici, naše děti mají ve třídě spolužáky s odlišným mateřským jazykem s jinou barvou kůže a s vlastním specifickým náboženstvím. V této souvislosti se i zájem o problematiku vzdělávání migrujících osob v posledních letech v České republice zvýšil. Tuto skutečnost můžeme přičítat postupně se zvyšujícímu počtu cizinců nejen na trhu práce, ale především narůstajícímu počtu žáku a studentů, jejichž mateřský jazyk je odlišný od toho, kterým učitelé vysvětlují látku dětem ve škole.

NáhledPřílohaVelikost
edukace_zaku_cizincu.pdf2.51 MB