Doporučené odkazy

Specializovaná publikace:
SMETÁČKOVÁ, I., BRAUN, R. (2009). Homofobie v žákovských kolektivech. Praha, Úřad vlády ČR. Ke stažení zde: http://www.msmt.cz/socialni-programy/homofobie-v-zakovskych-kolektivech

Další tištěné zdroje:
FIFKOVÁ, H., WEISS, P., PROCHÁZKA, I., JAROLÍM, J., VESELÝ, J., WEISS, V. (2008): Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. Praha, Grada.
JANOŠOVÁ, P. (2008). Dívčí a chlapecká identita. Vývoj a úskalí. Praha: Grada Publishing.
JANOŠOVÁ, P. (2000). Homosexualita v názorech současné společnosti. Praha: Karolinum.
NEDBÁLKOVÁ, K. (2007). Láska je láska: když choděj kluci s klukama a holky s holkama.
Brno: GaTe – Stud Brno. Ke stažení zde: http://www.stud.cz/10-coming-out.html
ONDRISOVÁ, S., BIANCHI, G. (2000): Heterosexizmus: společensko-kultúrne a psychologické aspekty postojov ku lesbickým ženám a gayom. Československá psychologie. 43, 2, 165-179.
ONDRISOVÁ, S., HERETIK, A., ŠÍPOŠOVÁ, M. (1999): Homofóbia-dosledky pre psychoterapiu. Česká a slovenská psychiatrie. 95, 135-141.
PECHOVÁ, O. (2009). Diskriminace na základě sexuální orientace. E-psychologie [online]. 3(3), 1-16. Ke stažení zde: http://e-psycholog.eu/pdf/pechova.pdf
PROCHÁZKA, I. (2002): Coming out. Brno, STUD Brno.

Ke stažení zde: http://www.stud.cz/10-coming-out.html
Internetové stránky s užitečnými informacemi:
http://lgbt.poradna-prava.cz/
http://www.stud.cz/
http://www.gejt.cz/

R - rizikové chování