Doporučené odkazy

Základní literatura

 • Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.

Doporučená literatura (knihy, sborníky)

 • Kavalír, A. (Eds.) (2009). Kyberšikana a její prevence – příručka pro učitele. Plzeň: Dragon press s.r.o.
 • Kolář M. (2001, 2005). Bolest šikanování. Praha: Portál.
 • Kolář, M. (2009). Skrytá podstata Hradeckého školního programu proti šikanování. In: Phillipová, L., Janošová, P. (Eds.) Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference, Praha 19. 3.  2009. Praha: Tribun EU.
 • Kolář, M. (2005). Školní násilí a šikanování. Ostrava: CIT, Ostravská univerzita.
 • Kolář, M. (Ed.) (2004) Školní šikanování. Sborník z první celostátní konference konané v Olomouci na PdF UP 30. 3.  2004. Praha: Společenství proti šikaně, 10-12.
 • Kolář, M. (2000, 1997). Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál.
 • Parry, J., Carrington, G. (1997). Čelíme šikanování: Sborník metod. Praha:  IPPP: Portál.
 • Philippová, L., Janošová,P. (Eds.) (2009). Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference konané 19. 3.  2009 v Praze. Brno: Tribun EU.
 • Říčan, P., Janošová, P. (2010). Jak na šikanu. Praha: Grada.
 • Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál.

Doporučená literatura (časopisy)

 • Kolář, M. (2010). Bolest kyberšikany. Informační bulletin 1. Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Kolář, M. (2010). Ve škole: Šikana, nebo jen škádlení? Psychologie dnes 2 (16), 56-59.
 • Kolář, M. (2009). Šikana v mateřské škole: diferenciální diagnostika – jak rozlišit šikanování od škádlení? Řízení mateřské školy (20. aktualizace). Praha: nakladatelství dr. Josef Raabe.
 • Kolář. M. (2009). Zlo či dobro, šikanovanie alebo doberanie? In: Sociálna prevenci 1. Bratislava: Národne osvetové centrum.
 • Kolář, M. (2007). Český školský program proti šikanovaniu. Perspektivy. In:  Sociálna prevencia. Bratislava: Národné osvetové centrum.
 • Kolář, M. (2007). Český školní program proti šikanování. Právo a rodina, 3.
 • Kolář, M. (2006). Jak na šikanu? Psychologie dnes 2 (12), 16-18.
 • Kolář, M. (2005) Devět kroků při řešení počáteční šikany aneb pedagogická chirurgie. Prevence  7 (2), 3-7.
 • Kolář, M. (2003). Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních. Praha: MŠMT ČR.

Webové stránky s tématikou šikany

Kontakty

Poradna webu Minimalizace šikany

R - rizikové chování