Doporučené odkazy

Hajný, M.: O rodičích, dětech a drogách. Praha, Grada 2001.
Jessor, R., Jessor, S. L. (1977): Problem Behavior and Psychosocial Development. New York: Academic Press.
Kalina, K.: Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha, Filia Nova, 2001.
Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup. (kapitola Primární prevence). Praha, Rada vlády pro protidrogovou politiku, 2003.
MacBeath, J. and Mortimore, P. Improving School Effectiveness, Buckingham, Open University Press, 2001
Nešpor K.: Vaše děti a návykové látky. Praha, Portál 2001
Nešpor, K., Csémy, L.: Alkohol, drogy a vaše děti. Praha, Sportpropag (Fit in), 1995
 

http://www.adiktologie.cz/search.php?searchstring=prim%C3%A1rn%C3%AD+prevence&l=cz
http://iporadna.cz/drogy/index.php
http://www.drogy.net/
www.odrogach.cz
http://www.promilesms.cz/
http://www.alkoholmetr.cz/
http://www.alkoholik.cz/
http://www.drogy.net/portal/alkohol/
http://www.plbohnice.cz/nespor/addictcz.html
http://www.niquitin.cz/jak-prestat-kourit
http://www.clzt.cz/
http://www.modernijenekourit.cz/index.php?cat=16
http://ec.europa.eu/health-eu/doc/alcoholineu_sum_cz_en.pdf
www.sananim.cz
www.prevcentrum.cz
www.podaneruce.cz
www.drnespor.eu

WWW.SLZT.CZ – Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, kontakty na Centra pro závislé na tabáku
WWW.NEKURATKA.CZ edukativní stránky pro děti 9-12let
WWW.BEZCIGARET.CZ pořádají programy pro školy
WWW-TIPNI-TO.CZ – webové stránky o kouření pro teenagery (od podzimu 2010)
WWW.ALIK.CZ – v rámci internetové poradny jsou zodpovídány i dotazy týkající se kouření, průměrný věk návštěvníků webu je dle jejich údajů kolem 12 let
WWW.HELP-EU.COM – projekt EU, který má tři základní témata: prevence kouření, ochrana před pasivním kouřením a odvykání, na tomto webu jsou virály a videa, možnosti přidat vlastní video či tip
WWW.ACCESS-EUROPE.COM- stránka projektu EU, zaměřeného na léčbu závislosti na tabáku u adolescentů
WWW.SZU.CZ – Státní zdravotní ústav, od roku 1996 systematicky sleduje prevalenci kouření v populaci, přehledy jsou uvedeny (do místního vyhledávače zadejte „kouření“)
WWW.CDC.GOV/TOBACCO/GLOBAL/GYTS/ – Global Youth Tobacco Survey, statistika týkající se kouření dětí mládeže z desítek zemí včetně České republiky – možnost mezinárodního a regionálního porovnání (anglicky)
WWW.TOBACCOFREEKIDS.ORG – Campaign for Tobacco-Free Kids, nezisková organizace se sídlem ve Washingtonu, nabízí výborné podklady k libovolnému tématu, které se týká kouření (anglicky)
http://www.espad.org/czechrep – statistické údaje o kouření v ČR

Linka pro odvykání kouření 844 600 500

R - rizikové chování