Svět záchranářů v Karlových Varech

Otvirani_centra-fotoV pátek 11. 9.  2015 se v Karlových Varech otevřel dětem, žákům, rodičům nový svět záchranářů. Pod vedením a koordinací pracovníků asociace Záchranný kruh vzniklo unikátní centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu. Přesně tento význam se prolíná všemi aktivitami, které zde mohou malí i velcí návštěvníci zažít. Na webových stránkách centra (www.svetzachranaru.cz) se lze dočíst, že lze můžeme najít:

 •   rozsáhlé moderní dopravní hřiště se semafory i železničním přejezdemdopravni_hriste-zeleznice
 •   improvizovanou nemocnici s plně vybaveným sanitním vozem
 •   policejní služebnu
 •   hasičskou stanici
 •   řadu cvičných stanovišť pro nácvik záchrany tonoucích či horolezců, ale i v případech havárií v domácnosti.

Takto rozsáhlý a komplexní areál zaměřený na velkou většinu mimořádných situací nemají nikde v republice. Kromě rodičů s dětmi se mohou chodit žáci se svými pedagogy ze škol. Zdarma si mohou vybrat kterýkoliv z těchto vzdělávacích programů:

 1. Dopravní výchova – praktický program pro výuku dopravní výchovy dle tematického plánu pro 4. třídy ZŠ.Prostředí nemocnice
 2. Svět zdraví – praktický program zaměřený na výuku první pomoci vhodný pro II. stupeň ZŠ a SŠ
 3. Svět rizik – program vhodný pro MŠ a I. stupeň ZŠ
 4. Svět bezpečí – program vhodný pro MŠ a ZŠ
 5. Svět ohně – program vhodný jak pro MŠ, tak i pro ZŠ
 6. Mimořádné události – program vhodný pro II. stupeň ZŠ a SŠ

Informační cedule Doma v bezpečíVšechny programy jsou realizovány zážitkovou metodou s využitím různých pomůcek a simulátorů. Vedou je odborníci z terénu a praktické aktivity jsou doprovázeny foto a videoukázkami reálných situací, ale také informačními tabulemi se správným postupem řešení té které situace. Toto centrum využívá vzdělávací materiály a programy, které jsou publikovány na portále Záchranný kruh.

Děti a žáci se tak naučí, jak se zachovat při nehodách, požáru a v jiných krizových situacích, jak si přivolat pomoc a jak reagovat v prvních minutách mimořádné situace. Tím mohou významně pomoci zvýšit bezpečí sebe i členů své rodiny.

Až budete mít cestu do Varů, určitě nezapomeňte toto centrum navštívit. Areál se nachází hned za KV arénou na Západní ulici. Můžete využít i tyto kontakty.

Přejeme Vám, abyste zde našli spoustu inspirace, ale nemuseli naučené dovednosti používat v praxi.

Místo realizace
Centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu
Západní 1821
Karlovy Vary 36001
Javascript is required to view this map.
Kraj: 
Karlovarský kraj
Realizátor