Časopis Prevence

Časopis Prevence je určen školním metodikům prevence, dále třídním učitelům metodikům v PPP a odborným pracovníkům. Je periodikem vycházejícím deset měsíců v roce, po dobu školního roku. Vychází nepřetržitě od května 2004.

Cílovou skupinou časopisu Prevence jsou pracovníci z oblasti prevence rizikového chování, tzv. školní metodici prevence ze základních a středních škol, dále časopis odebírají v podstatě všechny Pedagogicko psychologické porady v České republice. Do cílové populace též patří dětské domovy a další odborná pracoviště.

Přínosem je pravidelné čtení metodiků prevence texty z výše pojmenovaných rubrik. Texty jsou vybírány z hlediska využitelnosti v praxi a z hlediska nutné informovanosti pro školní metodiky prevence, výchovné poradce a třídní učitele. Výrazně se profiluje skutečnost, že časopis čtou třídní učitelé za účelem získání metodiky pro práci v rámci třídních hodin.

Místo realizace
Kraj: 
Hlavní město Praha
Realizátor