D - Dobrá praxe

Název Typ Anotace Publikováno
Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování školní praxe

Specifikace každého programu je uvedena vždy jednotně v přehledové tabulce, která obsahuje informace: úroveň provádění (všeobecná, selektivní  a indikovaná),...

19.7.2013
Záchranný kruh projekt

Asociace Záchranný kruh byla založena v roce 2005 na podporu činnosti složek IZS za účelem vzájemné spolupráce při realizaci aktivit a projektů...

26.6.2012
Dlouhodobý preventivní program „Buď OK“ školní praxe

Základní ideou projektu Dlouhodobý preventivní program „Buď OK“ (dále jen DPP Buď OK) je snižování atraktivity drog u dětí a mladých lidí, příp....

18.12.2011
Centrum primární prevence školní praxe

Centrum primární prevence Semiramis o.s. (dále jen CPP) poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence rizikového chování.
Jeho cílem je předcházet...

18.12.2011
Programy primární prevence školní praxe

Komplexní a dlouhodobé programy primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování. Nabídka je zaměřena na přímou práci s dětmi a...

18.12.2011
Komplexní program primární prevence školní praxe

Jedná se o dlouhodobý Komplexní program primární prevence pro 43 základních a středních škol, který kontinuálně funguje více než 15 let.
V rámci programu...

18.12.2011
Konference Primární prevence rizikového chování projekt

Konference primární prevence rizikového chování je ojedinělou akcí svého druhu v České republice, která se zabývá problematikou prevence a výzkumem v ...

11.11.2011
Časopis Prevence projekt

Časopis Prevence je určen školním metodikům prevence, dále třídním učitelům metodikům v PPP a odborným pracovníkům. Je periodikem vycházejícím deset měsíců v ...

11.11.2011
Syndikovat obsah