D - Dobrá praxe

Názevikona řazení Typ Anotace Publikováno
AntiFETfest 2015 a film My projekt

Hlavní město Praha realizuje již tradičně soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby s tématikou rizikového chování.

11.12.2015
Bezpečný internet projekt

Projekt Bezpečný internet.cz vznikl s cílem ukázat mnohá rizika spojená s používáním internetu a také na způsoby, jak se jim účinně bránit. V ...

9.3.2014
Časopis Prevence projekt

Časopis Prevence je určen školním metodikům prevence, dále třídním učitelům metodikům v PPP a odborným pracovníkům. Je periodikem vycházejícím deset měsíců v ...

11.11.2011
Centrum primární prevence školní praxe

Centrum primární prevence Semiramis o.s. (dále jen CPP) poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence rizikového chování.
Jeho cílem je předcházet...

18.12.2011
Dlouhodobý preventivní program „Buď OK“ školní praxe

Základní ideou projektu Dlouhodobý preventivní program „Buď OK“ (dále jen DPP Buď OK) je snižování atraktivity drog u dětí a mladých lidí, příp....

18.12.2011
E-learningový kurz o internetové bezpečnosti projekt

V rámci projektu webrangers , který realizovali byl vytvořen e-learningový kurz internetové bezpečnosti. Je určen především pro žáky základních škol, ale...

3.2.2016
Komplexní program primární prevence školní praxe

Jedná se o dlouhodobý Komplexní program primární prevence pro 43 základních a středních škol, který kontinuálně funguje více než 15 let.
V rámci programu...

18.12.2011
Konference Primární prevence rizikového chování projekt

Konference primární prevence rizikového chování je ojedinělou akcí svého druhu v České republice, která se zabývá problematikou prevence a výzkumem v ...

11.11.2011
Prevence rizikového chování v dopravě - výuková videa projekt

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu dopravních prostředků a k vysokému počtu nehod na českých silnicích je nutné pečlivě dbát na zásady bezpečnosti...

15.6.2014
Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování školní praxe

Specifikace každého programu je uvedena vždy jednotně v přehledové tabulce, která obsahuje informace: úroveň provádění (všeobecná, selektivní  a indikovaná),...

19.7.2013
Syndikovat obsah