D - Dobrá praxe

Název Typ Anotace Publikovánoikona řazení
Časopis Prevence projekt

Časopis Prevence je určen školním metodikům prevence, dále třídním učitelům metodikům v PPP a odborným pracovníkům. Je periodikem vycházejícím deset měsíců v ...

11.11.2011
Konference Primární prevence rizikového chování projekt

Konference primární prevence rizikového chování je ojedinělou akcí svého druhu v České republice, která se zabývá problematikou prevence a výzkumem v ...

11.11.2011
Komplexní program primární prevence školní praxe

Jedná se o dlouhodobý Komplexní program primární prevence pro 43 základních a středních škol, který kontinuálně funguje více než 15 let.
V rámci programu...

18.12.2011
Programy primární prevence školní praxe

Komplexní a dlouhodobé programy primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování. Nabídka je zaměřena na přímou práci s dětmi a...

18.12.2011
Centrum primární prevence školní praxe

Centrum primární prevence Semiramis o.s. (dále jen CPP) poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence rizikového chování.
Jeho cílem je předcházet...

18.12.2011
Dlouhodobý preventivní program „Buď OK“ školní praxe

Základní ideou projektu Dlouhodobý preventivní program „Buď OK“ (dále jen DPP Buď OK) je snižování atraktivity drog u dětí a mladých lidí, příp....

18.12.2011
Prevence pro školy projekt

Hlavní náplní projektu je realizace dlouhodobého komplexního preventivního programu, který je založen na aktuálních poznatcích psychologie a speciální pedagogiky. S...

18.12.2011
Program včasné intervence pro třídní kolektivy projekt

Program včasné intervence pro třídní kolektivy je kontinuální program, konkrétně zaměřený na předcházení a zmírnění následků rizikového chování a ...

19.3.2012
Záchranný kruh projekt

Asociace Záchranný kruh byla založena v roce 2005 na podporu činnosti složek IZS za účelem vzájemné spolupráce při realizaci aktivit a projektů...

26.6.2012
Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování školní praxe

Specifikace každého programu je uvedena vždy jednotně v přehledové tabulce, která obsahuje informace: úroveň provádění (všeobecná, selektivní  a indikovaná),...

19.7.2013
Syndikovat obsah