novinář

Spektrum

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Nováčková, tel: 774 419 047, 563 034 002, email: spektrum [dot] prevenceatkolping [dot] cz, petra [dot] novackovaatkolping [dot] cz

Střed, o.s.

Základní ideou občanského sdružení STŘED je poskytovat takové sociální a zdravotnické služby, programy, aktivity, které napomohou ke snížení výskytu rizikového chování dětí a mladistvých, ke zvýšení pocitu bezpečí občanů, k prevenci sociálního vyloučení a k vyšší uplatnitelnosti ohrožených skupin na trhu práce.

Kontaktní osoba:

Bc. Lenka Fuksová, DiS.
E-mail: fuksovaatstred [dot] info
Mobil: +420 775 725 603

 

Informace o certifikaci:

Klub Zámek

Kontaktní údaje:

Tel: 608 609 466; 736 529 336

email: prevenceattrebic [dot] charita [dot] cz

 

 

Informace o certifikaci:

http://www.nuv.cz/modules/catalog/index.php?h=product&a=detail&id_produc...

Okresní metodik prevence - Pelhřimov

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: PaedDr. Zdeněk Martínek, tel: 565323621, email: zdenmartiatseznam [dot] cz

SVP pro děti a mládež Mimóza

Středisko výchovné péče MIMOZA nabízí poradenskou a psychologickou podporu a pomoc dětem, dospívajícím, rodinám a školám. Zřizovatelem našeho střediska je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kontaktní osoba:

Helena Mechlová DiS.,

mail: infoatsvp-mimoza [dot] cz,
tel: 465 526 969
mobil: 737 568 228

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Archa

Návykové látky, závislostní chování,
Školské zařízení poskytující bezplatné služby, součástí DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Hrochův Týnec
Povahou práce představuje Středisko výchovné péče ARCHA (dále SVP) přechod mezi ambulantní péčí a výchovným poradenstvím, protože poskytuje obojí a to na základě osobního zhodnocení každého případu. Dále SVP poskytuje preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým s negativními jevy v chování, školními a rodinnými problémy, atd.Kontaktní osoba: Mgr. Petr Pražák, mail: svp [dot] archaattiscali [dot] cz, tel: 469 623 786

Adykt., o.s.

Vztahy ve třídě, závislostní chování, monitoring programů primární prevence
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Dřínovský, tel: 776 056 814

Krajské centrum primární prevence

Kontaktní osoba: PhDr. Petra Novotná, mail: infoatpppuo [dot] cz, tel: 465 521 296, 465 525 555

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

S - síť služeb

Kontaktní osoba:

Mgr. Květa Valčuhová – vedoucí programů primární prevence, e-mail: valcuhovaatlatran [dot] cz, Tel.: 774 292 622

 

Pyramidas, o.s.

Zaměřujeme se na monitoring pro následné využití v prevenci sociálních patologií. Systém je rozdělen do několika možností. Jendou z nich je i fórum se zaměřením na několik cílových skupin.
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Vácha, mail: pyramidasatseznam [dot] cz, tel: 777 165 065
                                Mgr. Markéta Suchelová, tel: 774 073 083

Syndikovat obsah